Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Επέκτασις βιβλιαρίου εργασίας

Δια Π.Δ/των των εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εργασίας, αι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8 του παρόντος νόμου, δύναται να επεκτείνωνται, αναλόγως και επί των μισθωτών των εν άρθρω 10 τουριστικών επιχειρήσεων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.