Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Βασικαί υποχρεώσεις ξεναγών

1. Ο ξεναγός οφείλει:

α. Να ασκή τα καθήκοντά του αξιοπρεπώς και κατά τρόπον εμπνέοντα την εμπιστοσύνην και την εκτίμησιν των ξεναγουμένων και

β. να συμπεριφέρεται με προσήνειαν και ευγένειαν προς αυτούς.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.