Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 10 - Προστασία επαγγέλματος

«1. Όποιος παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 χωρίς την κατά τα άρθρα 2 και 11 του παρόντος άδεια τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους και χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων ευρώ.»

2. Με τας αυτάς ποινάς τιμωρούνται ιδιοκτήται ή διευθυνταί ή υπάλληλοι τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων εν γένει απασχολουμένων με τον τουρισμόν, οι εν γνώσει αναθέτοντες ξενάγησιν εις πρόσωπον στερούμενον της κατά το άρθρο 1 του παρόντος αδείας.

3. Εξαιρετικώς επιτρέπεται εις Υπαλλήλους Τουριστικών Γραφείων ή Ξενοδοχείων η συνοδεία (TRANSFER) ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων την εξυπηρέτησιν έχει αναλάβει το Τουριστικόν Γραφείον εις ο ανήκουν, εις κέντρον ψυχαγωγίας θέατρον ή χώρους θαλασσίων λουτρών (PLAGES) ως και κατά την επιβίβασιν ή αποβίβασιν αυτών εις και από λιμένας, αερολιμένας, σιδηροδρομικούς και λεωφορειακούς σταθμούς.

Η παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3766/2009 ΦΕΚ Α 102/1.7.2009
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.