Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 14 - Σεμινάρια ξεναγών

Ο ΕΟΤ δύναται να οργανώση εντός της από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαρτίου περιόδου εκάστου έτους επιμορφωτικά σεμινάρια διαρκείας μέχρι 3 μηνών εις τα οποία η φοίτησις των καλουμένων ξεναγών θα είναι δωρεάν. Η χορήγησις πιστοποιητικού παρακολουθήσεως χορηγείται άνευ διενεργείας εξετάσεων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.