Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Εφαρμογή σε μισθούς, αντιμισθίες, συντάξεις

Αι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου ισχύουν και επί των μισθών και πάσης εν γένει αντιμισθίας ή συντάξεως των ιδιωτικών υπαλλήλων, ως και πάσης συμμετοχής αυτών εις το ταμείον ασφαλείας, προνοίας ή υπό οιονδήποτε άλλο όνομα, αυτοτελές ή μη, νομικόν πρόσωπον, παρέχον συντάξεις ή βοηθήματα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.