Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Ακυρότητα κατάσχεσης μισθού

Κατάσχεσις γενομένη παρά τας διατάξεις του παρόντος νόμου είναι αυτοδικαίως άκυρος και ο τρίτος παρ' ω επιβάλλεται αύτη, δεν υποχρεούται εις δήλωσιν.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.