Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - Κατάργηση αντιθέτων διατάξεων

Οι νόμοι ΓΤΜΒ του 1909 "περί περιορισμού κατασχέσεως και εκχωρήσεως κ.λπ." ο νόμος 3614 ως και πάσα άλλη διάταξις αντιτιθεμένη προς το περιεχόμενον των ανωτέρω άρθρων καταργούνται.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω υπό της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 10 Μαϊου 1930.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.