Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 12 - (Επαγγελματική κατάρτιση κρατουμένων)

1. Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για κρατούμενους, με σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάστασή τους.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εργασίας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ρυθμίζονται οι όροι και οι χώροι εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.