Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - Μεταβίβαση υποχρεώσεων εργοδότη

(Αρθρ. 8 ν. 1234)

Αι κατά τον παρόντα νόμον υποχρεώσεις του εργοδότου μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εν περιπτώσει μεταβολής του προσώπου αυτού, εν περιπτώσει δε πτωχεύσεως ή διαλύσεως της επιχειρήσεως τα κατά το άρθρ. 5 δεδουλευμένα δικαιώματα των στρατευθέντων προηγούνται παντός άλλου.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.