Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Εφαρμογή στον ενεργό πληθυσμό

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ενεργό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων και

των αυτοαπασχολούμενων, των εργαζομένων των οποίων η δραστηριότητα

διακόπτεται λόγω ασθενείας, μητρότητας, ατυχήματος ή μη ηθελημένης ανεργίας

και των προσώπων που αναζητούν εργασία, καθώς και στους συνταξιούχους και

στους ανάπηρους εργαζόμενους.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.