Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 10 - Δικαστική διεκδίκηση δικαιωμάτων

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν στην εσωτερική τους έννομη τάξη τα αναγκαία μέτρα

προκειμένου να καταστεί δυνατό σε κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από

τη μη εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης να διεκδικεί τα δικαιώματά

του δια της δικαστικής οδού, αφού, ενδεχομένως, προσφύγει σε άλλους

αρμόδιους φορείς.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.