Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Υποπαράγραφος ΙΑ.7 - Έκτακτα κατεπείγοντα μέτρα στήριξης των μακροχρόνιων ανέργων και διευκόλυνσης εισόδου τους στην αγορά εργασίας1. Προστίθεται στοιχείο iii) στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ 11 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ως εξής:

«iii) Για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών (μακροχρόνια ανεργία ) που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός της περίπτωσης α΄ της παρούσης παραγράφου προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.»
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας και για τη στήριξη των μακροχρονίων ανέργων, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και εκπονεί προγράμματα κοινωφελούς εργασίας της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για τα έτη 2014 2015 και για ανέργους με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.