Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 11 - (Ορισμός ιδιωτικού υπαλλήλου)

Ιδιωτικός υπάλληλος, και κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου, θεωρείται ο συγκεντρών τα
εν άρθρω 10 του νόμου 1234 ωρισμένα γνωρίσματα. Ο χαρακτηρισμός του υπαλλήλου ως
ημερομισθίου είναι άνευ αποτελέσματος, αν εγένετο προς περιγραφήν του νόμου ή δεν
ανταποκρίνεται προς την αλήθειαν.
[Το άρθρο 11 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4558/1930]
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.