Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Τόπος λειτουργίας του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται στην Αθήνα και στο Κατάστημα όπου εδρεύει ο Οργανισμός.
2. Το Δ.Σ. προσωρινά μπορεί να συνέρχεται στο Κατάστημα του Υπουργείου Εργασίας ή Οργανισμού
του δημόσιου τομέα, που στην τελευταία περίπτωση ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.