Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Επέκταση διατάξεων

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α` του ν. 1483/1984 (άρθρα 1 (παρ. 1) - 18 ) εφαρμόζονται και στους
απασχολούμενους στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Οργανισμούς τοπικής Αυτοδιοίκησης, με
οποιαδήποτε σχέση, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στα επόμενα άρθρα του Π. Διατάγματος
αυτού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.