Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.
Διατάγματος που απασχολούν πάνω από τριακόσια (300) άτομα, σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου για
την στέγαση των Υπηρεσιών τους θα πρέπει να προβλέπουν επαρκή και κατάλληλο χώρο για τη
στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού, που να καλύπτει τις ανάγκες των απασχολουμένων σ` αυτές.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.