Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Διοικητικές κυρώσεις

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Διοικητικού ή αυτοτελών Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., που αρνούνται για
οποιοδήποτε λόγο τη χορήγηση των αδειών ή διευκολύνσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, διώκονται πειθαρχικά για παράβαση καθήκοντος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.