Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Κατηγορίες των θέσεων εργασίας

Οι κατηγορίες των θέσεων εργασίας, για την εξεύρεση των οποίων επιτρέπεται η
σύσταση ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) είναι ιδίως :
α) καλλιτέχνες ακροάματος και θεάματος,
β) πρόσωπα εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστοσύνης,
γ) λογιστές ή φοροτεχνικοί,
δ) προσωπικό καθαριότητας χώρων,
ε) απασχολούμενοι στις οικοδομές και στις τεχνικές εργασίες,
στ) ξεναγοί,
ζ) μοντέλα,
η) αποκλειστικές νοσοκόμες,
θ) πρόσωπα φροντίδας ηλικιωμένων, και
ι) οικόσιτο προσωπικό.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.