Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Λοιπές διατάξεις

1. Φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν ως αντικείμενο την
εξεύρεση θέσεων εργασίας σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, υποχρεούνται, μέσα σε πέντε
(5) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, να υποβάλλουν στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Διεύθυνση Απασχόλησης – Δ4)
αίτηση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2639/1998,
για τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., και τους όρους του
παρόντος διατάγματος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.