Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 13 - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται,
ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου β της ΚΥΑ 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε με το άρθρο 39
του ν. 1836/89.
2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται
οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν 2224/94.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.