Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 15 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε η δημοσίευση και την εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 1997
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.