Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Αυτοαπασχολούμενοι

1. Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα συστήματα των αυτοαπασχολουμένων ως προς τον καθορισμό
της ηλικίας συνταξιοδότησης για τη χορήγηση συντάξεων γήρατος ή αποχώρησης καθώς και τις συνέπειες που είναι
δυνατόν να προκύψουν για άλλες παροχές, αναβάλλεται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η ίση μεταχείριση θα
επιτευχθεί στα εκ του νόμου συστήματα.
2. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στα επαγγελματικά συστήματα των αυτοαπασχολουμένων ως προς την σύνταξη
επιζώντων ισχύει από 5.1.1999.
3. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στα επαγγελματικά συστήματα των αυτοαπασχολουμένων στις περιπτώσεις
εφαρμογής του άρθρου 5 παρ.1 στοιχ.θ) εδάφιο πρώτο ισχύει από 1.1.1999.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.