Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - Ελαστική ηλικία συνταξιοδότησης

Οι περιπτώσεις όπου άνδρες και γυναίκες έχουν τη δυνατότητα ελαστικής ηλικίας συνταξιοδότησης υπό τους ίδιους
όρους, δεν θεωρούνται ασύμβατες με το παρόν διάταγμα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.