Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

'Αρθρο 9 - Ισχύς

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος όσον αφορά τους μισθωτούς εφαρμόζονται σε όλες τις παροχές που
οφείλονται σε σχέση με περιόδους απασχόλησης μεταγενέστερες της 17ης Μαϊου 1990 και ισχύουν αναδρομικά από
την ημερομηνία αυτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή των εξ αυτών ελκόντων δικαιώματα,
οι οποίοι πριν από την ημερομηνία αυτή έχουν ασκήσει τα από την ισχύουσα νομοθεσία προβλεπόμενα ένδικα μέσα.
Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν αναδρομικά από 1.1.1981 και καλύπτουν όλες
τις παροχές που οφείλονται σε σχέση με περιόδους απασχόλησης μεταγενέστερες αυτής της
ημερομηνίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.