Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 10 - Δικαστική επιδίωξη

Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από τη μη εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης δύναται να διεκδικεί τα
δικαιώματά του δια της δικαστικής οδού, αφού προσφύγει
-στο Υπουργείο Aνάπτυξης, όσον αφορά ασφαλιστήριες συμβάσεις που συνάπτονται στα πλαίσια της ιδιωτικής
ασφάλισης και που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος,
-στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, όσον αφορά άλλης νομικής φύσεως επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.