Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 11 - Άκυρη απόλυση λόγω καταγγελίας

Η απόλυση εργαζομένου η οποία αποτελεί αντίδραση του εργοδότη λόγω καταγγελίας σε βάρος αυτού, στο επίπεδο
της επιχείρησης, ή άσκησης δικαστικής προσφυγής, για την μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, είναι
άκυρη.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.