Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 12 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από την δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής
Ναυτιλίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.