Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Μέτρα προστασίας από απόλυση

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από κάθε απόλυση που
αποτελεί αντίδραση του εργοδότη σε καταγγελία διατυπουμένη στο επίπεδο της επιχειρήσεως ή σε δικαστική
προσφυγή που αποβλέπει να κάνει σεβαστή την αρχή της ισότητος των αμοιβών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.