Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου Ν. 3174
Τίτλος N. 3174/2003 Μερική απασχόληση
Λέξεις Κλειδιά άτομα με ειδικές ανάγκες, Δημόσιο, δημόσιος τομέας, ΛΑΕΚ, μερική απασχόληση, ορισμένου χρόνου σύμβαση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 81
Τίτλος Π.Δ. 81/2003 Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου
Λέξεις Κλειδιά αντιπρόσωποι εργαζομένων, άτομα με ειδικές ανάγκες, Δημόσιο, διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, Επαγγελματική Κατάρτιση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, ιση μεταχείριση, Κυρώσεις, Μαθητεία, Ορισμένου χρόνου συμβάσεις, ορισμένου χρόνου σύμβαση, πάγιες ανάγκες, συλλογική σύμβαση, σύμβαση εργασίας, υπηρεσιακό συμβούλιο, υπολογισμός κατώτατου ορίου, υποχρεώσεις εργοδότη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1994
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 156
Τίτλος Π.Δ. 156/1994 Ενημέρωση εργοδότη για ενημέρωση
Λέξεις Κλειδιά αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, ενημέρωση εργαζομένων, Εξαρτημένη εργασία, εργασία στην αλλοδαπή, Κυρώσεις, Μεταβολή, Όροι εργασίας, πρόστιμο, σύμβαση εργασίας, Τροποποίηση, υποχρέωση ενημέρωσης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2004
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 164
Τίτλος Π.Δ. 164/2004-Συμβάσεις ορισμ. χρόνου στο δημόσιο
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση απόλυσης, Δημόσιο, Διαβούλευση, διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενημέρωση εργαζομένων, Επιχείρηση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2001
Αριθμός Νόμου Ν. 2956
Τίτλος Ν. 2956/2001-Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις
Λέξεις Κλειδιά απεργία, Κυρώσεις, λειτουργία καταστημάτων, Ομαδικές απολύσεις, Όροι εργασίας, προσωρινή εργασία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 160
Τίτλος Π.Δ. 160/1999-Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, ανεργία, Έλεγχος, Ιδιωτικά Γραφεία, λειτουργία καταστημάτων, Όροι εργασίας, Προσωπικό ασφαλείας, σύμβουλοι εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1984
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 456
Τίτλος Π.Δ. 456/1984-Αστικός Κώδικας-Σύμβαση Εργασίας
Λέξεις Κλειδιά άδεια, αμοιβή κατ΄αποκοπή, ανωτέρα βία, αξίωση μισθού, αποδοχές, ασθένεια, αστικός κώδικας, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, αυτοπρόσωπη υποχρέωση, διαμονή, διατήρηση αξίωσης, επιμέλεια, ευθύνη, ζημία, καταβολή εισφορών, καταγγελία σύμβαση, καταγγελία σύμβασης, κατοικία εργοδότη, κρατήσεις, μισθός, οικιακό προσωπικό, ποσοστό από τα κέρδη, προσωπική φύση, σιωπηρή αποδοχή, σύμβαση εργασίας, συμπληρωματική αμοιβή, συμφωνημένη εργασία, συμψηφισμός, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Υπερημερία, υποχρεώσεις εργαζομένου, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1972
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 1198/1972
Τίτλος Ν.Δ. 1198/1972 Επέκταση ισχύος σσε στο δημόσιο
Λέξεις Κλειδιά αμοιβή εργασίας, ανώτατο συμβούλιο εργασίας, Δημόσιο, διαιτησία, Όροι εργασίας, προσωπικό Δημοσίου, ΣΣΕ, Συλλογικές συμβάσεις, σχέση εργασίας ιδ.δικαίου
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1942
Αριθμός Νόμου 1180
Τίτλος Όροι εργασίας προσωπικού ξενοδοχείων
Λέξεις Κλειδιά Διευθυντές, θαλαμηπόλοι, Θυρωροί, καμαριέρες, Μάγειροι, Ξενοδοχεία, Όροι εργασίας, προσωπικό ξενοδοχείων, ρεσεπιονίστ, Φύλακες
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2011
Αριθμός Νόμου 14/17-03-2011
Τίτλος Κωδικοποιημένη σσε εμποροϋπαλλήλων
Λέξεις Κλειδιά άγαμοι, άγαμοι γονείς, άδεια, άδεια απουσίας, Άδεια γέννησης τέκνου, άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών, άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις, άδεια λόγω θανάτoυ συγγενoύς, άδεια υπoστήριξης εθελoντισμoύ, άδεια φροντίδας παιδιού, άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών, Άδειες, αιμοκάθαρση, ΑΜΕΑ, ανάδοχοι γονείς, ανθυγιεινή εργασία, αποζημίωση εργατοτεχνιτών, αποθηκάριοι, αργία Καθαράς Δευτέρας, Αυτοκίνητα, Βασικός μισθός, βοηθοί λογιστές, Γ.Σ.Ε.Ε., ΓΣΕΒΕΕ, ΔΑ, ΔΔΔΔ, διαιτησία, διεζευγμένοι, εγκυμοσύνη, εκπαιδευτικές άδειες, εμπoρικά καταστήματα, εμπορικές επιχειρήσεις, εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή, εξαρτημένα άτομα, εξωτερικοί υπάλληλοι, επαγγελματική εκπαίδευση, επίδομα αποφοίτων επαγγελματικών σχολών, Επίδομα γάμου, επίδομα ειδικών συνθηκών, επίδομα επικίνδυνης εργασίας, επίδομα θέσης, επίδομα ισολογισμού, επίδομα μεταπτυχιακού, επίδομα ξένης γλώσσας, επίδομα πολυετίας, επίδομα ταμειακών λαθών, επίδομα τέκνου, επίδομα τέκνων, Επιδόματα, Επιχειρησιακή συνήθεια, εργαζόμενοι, ετήσια άδεια με απoδoχές, ευνοϊκότερη ρύθμιση, ευρωπαϊκός πληθωρισμός, ζαχαροπλαστεία, Ηλεκτρονικοί, ημερομίσθιο, Κ.ΑΝ.Ε.Π., Κανονισμός εργασίας, καταγγελία σύμβασης, Κατάρτιση, κατηγορίες επιδομάτων, κωδικοποιημένη σσε εμποροϋπαλλήλων, λογιστές, λογιστής, μoνoγoνεϊκές oικoγένειες, μετάγγιση αίματος, Μητρότητα, μισθός, Νυχτοφύλακες, Οδηγοί, ΟΙΥΕ, ομοιοεπαγγελματικές, παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς, πατέρας, περίoδoς απεξάρτησης, πολύτεκνοι, πρατήρια τσιγάρων, προγραμματιστές, προϊστάμενος λογιστηρίου, Προσαυξήσεις, προσωπικό γραφείου, προσωπικό γραφείων, προσωπικό πώλησης προϊόντων κρέατος, Προϋπηρεσία, Πωλητές, πωλητές ζαχαροπλαστείων, ΣΕΛΠΕ, ΣΕΣΜΕ, σούπερ-μάρκετ, ΣΣΕ, στήριξη οιογένειας, στολές, συλλογικές ρυθμίσεις, συλλογική σύμβαση, συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, συνδικαλισμός, ταμίες, τοκετός, υιοθετημένα παιδιά, Υπάλληλοι, υπαργικές αποφάσεις, φοιτητές, φορολογία αποζημίωσης καταγγελίας, Φύλακες, χηρεία, χρήση Η/Υ, ωράριο καταστημάτων
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.