Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 2004
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 180
Τίτλος Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου-Π.Δ. 180/2004
Λέξεις Κλειδιά ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, δημόσιος τομέας, διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, Διακρίσεις, όμιλος επιχειρήσεων, ορισμένου χρόνου σύμβαση, ορισμένου χρόνου σχέση εργασίας, πάγιες ανάγκες, υπηρεσιακό συμβούλιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2004
Αριθμός Νόμου Ν. 3250
Τίτλος N. 3250/2004 Μερική απασχόληση- Δημόσιο, ΟΤΑ,ΝΠΔΔ
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, Ασφαλιστικές εισφορές, Δημόσιο, θέσεις μερικής απασχόλησης, μερική απασχόληση, μετακίνηση προσωπικού, πολύτεκνοι, προσληψεις, πρόσληψη, Σύμβαση ορισμένου χρόνου, σχέση εργασίας ιδ.δικαίου
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 88
Τίτλος Π.Δ. 88/1999 Οργάνωση χρόνου εργασίας Οδ 93/104 ΕΚ
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, αποδοχές, ασθένεια, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Ατύχημα, βάρδιες, Γυναίκες, διαδοχικές ομάδες εργασίας, διάλειμμα εργασίας, Διευθυντικά στελέχη, εβδομαδιαίο ωράριο, εγκυμοσύνη, επιθεώρηση εργασίας, ετήσια άδεια, ημερήσιο ωράριο, Ιατρός εργασίας, Κυριακή, Κυρώσεις, μέλη οικογένειας εργοδότη, μεταθέσεις, μετακίνηση προσωπικού, Νυχτερινή εργασία, Οργάνωση, οργάνωση χρόνου, ποινικές κυρώσεις, Συλλογικές συμβάσεις, υγιεινή και ασφάλεια, υπερωρίες, Χρόνος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2004
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 164
Τίτλος Π.Δ. 164/2004 Δημόσιο ορισμένου χρόνου
Λέξεις Κλειδιά άκυρη σύμβαση, αντιπρόσωποι εργαζομένων, αποζημίωση απόλυσης, άτομα με ειδικές ανάγκες, Δημόσιο, διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενημέρωση εργαζομένων, Επαγγελματική Κατάρτιση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, κατώτατα όρια αποδοχών, μειωμένη απασχόληση, ορισμένου χρόνου σύμβαση, πάγιες ανάγκες, προσωρινή εργασία, σύμβαση εργασίας, υποχρεώσεις εργοδότη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1970
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 515
Τίτλος Ν.Δ. 515/1970 Χρονικά όρια εργασίας μισθωτών
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή, ανωτέρα βία, αποδοχές, Ατύχημα, βιβλίο υπερωριών, Δημόσιο, Έλεγχος, επείγουσα εργασία, επιθεώρηση εργασίας, Επιχείρηση, ημερήσιο ωράριο, Κανονισμός, Κυριακή, πίνακας προσωπικού, ΣΕΠΕ, συσσώρευση εργασίας, σώρευση εργασίας, Υπερωρία, υπερωρίες, φυλακιση, χρονικά όρια εργασίας, Ωράριο, Ωρομίσθιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1981
Αριθμός Νόμου Ν. 1174
Τίτλος Ν. 1174/1981 Δ.Σ.Ε. 106 Εβδομαδιαία ανάπαυση
Λέξεις Κλειδιά άδεια ετήσια, Αμοιβή, ανάπαυση, αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση, ανωτέρα βία, Αργία, Ατύχημα, διαιτησία, διεθνής σύμβαση εργασίας, διευθυντικός υπάλληλος, εβδομαδιαίο ωράριο, εμπορικά καταστήματα, Επιχείρηση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, καταγγελία σύμβασης, Μαθητεία, οικογένεια, όροι σύμβασης, Συλλογικές συμβάσεις, συνδικαλιστική οργάνωση, σώρευση εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1981
Αριθμός Νόμου Ν. 1157
Τίτλος Ν.1157/1981 Πενθημερο ωράριο στο δημόσιο τομέα
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αργία, Αργίες, Δημόσιο, δημόσιος τομέας, εβδομαδιαίο ωράριο, εκπαιδευση, εργάσιμες ημέρες, μισθωτοί, Πενθήμερο, Προσωπικό ασφαλείας, προσωπικό Δημοσίου, υπάλληλικός κώδικας, Φύλακες, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Οδηγία 1999/70/ΕΚ
Τίτλος Οδηγία 99/70/ΕΚ Εργασία ορισμένου χρόνου
Λέξεις Κλειδιά Δημόσιο, Διαβούλευση, διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενημέρωση εργαζομένων, Επαγγελματική Κατάρτιση, ιση μεταχείριση, καταγγελία σύμβασης, Κατάρτιση, Κατάχρηση, κατώτατα όρια αποδοχών, κοινωνικοί εταίροι, Μαθητεία, Ορισμένου χρόνου συμβάσεις, ορισμένου χρόνου σύμβαση, ορισμένου χρόνου σχέση εργασίας, Προϋπηρεσία, Συλλογικές συμβάσεις, σύμβαση εργασίας, συνδικαλιστική οργάνωση, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2002
Αριθμός Νόμου ΑΥΕ 30342/2002
Τίτλος ΑΥΕ 30342/2002 Εφαρμογή Ν.2956/2001 για τις ΕΠΑ
Λέξεις Κλειδιά γνωστοποίηση συμβάσεων, Έλεγχος, έμμεσος εργοδότης, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, Ιδιωτικά Γραφεία, Όροι εργασίας, παραβίαση όρων ΣΣΕ, πίνακας προσωπικού, Προσωπικό ασφαλείας, προσωρινή εργασία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1980
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 882/1980
Τίτλος Π.Δ. 882/1980 Τροποποίηση Β. Δ/τος 28.1-4.2.1938
Λέξεις Κλειδιά βιβλίο δρομολογίων, Έλεγχος, Ιδιοκτήτες, μισθωτοί, Οδηγοί, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 81
Τίτλος Π.Δ. 81/2003 - Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου
Λέξεις Κλειδιά διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενημέρωση εργαζομένων, ευνοϊκότερη ρύθμιση, κατώτατα όρια αποδοχών, ορισμένου χρόνου σύμβαση, σύμβαση εργασίας, υπηρεσιακό συμβούλιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 167
Τίτλος Π.Δ.167/2006-Χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, αποζημίωση απόλυσης, Διαθεσιμότητα, διάλειμμα εργασίας, εβδομαδιαίο ωράριο, ευνοϊκότερη ρύθμιση, Κανονισμός εργασίας, κοινωνικοί εταίροι, Κυρώσεις, Μαθητεία, μετακίνηση προσωπικού, μετακινούμενοι εργαζομένοι, Νυχτερινή εργασία, οργάνωση χρόνου, ποινικές κυρώσεις, ΣΕΠΕ, Συλλογικές συμβάσεις, συλλογική σύμβαση, Χρόνος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1920
Αριθμός Νόμου Ν. 2269
Τίτλος Ν. 2269/1920 Εφαρμογή 8ωρου και 48ωρου ωραρίου
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, ανωτέρα βία, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Διευθυντικά στελέχη, εβδομαδιαία εργασία, εβδομαδιαίο ωράριο, επείγουσα εργασία, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, Επιχείρηση, ημερήσιο ωράριο, Κανονισμοί Εργασίας, καταγγελία σύμβασης, μετακίνηση προσωπικού, συνεχής λειτουργία, υπέρβαση ωραρίου, υπερωρίες, Ωράριο, ωράριο εργασίας, ωράριο υπέρβαση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1932
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 27.6.1932
Τίτλος Π.Δ. 27.6.1932 Κωδικοποίηση 8ωρης εργασίας
Λέξεις Κλειδιά άδεια, ανάπαυση, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, βιβλίο υπερωριών, διαδοχικές εναλλαγές προσωπικού, διάλειμμα εργασίας, εβδομαδιαίο ωράριο, επείγουσα εργασία, επιθεώρηση εργασίας, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, εργασία κατ΄εναλλαγή, ημερήσιο ωράριο, οργάνωση χρόνου, οχτάωρο, πίνακας προσωπικού, Πρόστιμα, ΣΕΠΕ, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, υπέρβαση ωραρίου, Υπερεργασία, Υπερωρία, υποχρεώσεις εργοδότη, χώρος εργασίας, Ωράριο, ωράριο εργασίας, ωράριο οχτάωρο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1937
Αριθμός Νόμου Α.Ν. 547
Τίτλος Α.Ν. 547/1937 Συμπλήρωση νόμων περί ωραρίου
Λέξεις Κλειδιά άδεια, ανήλικοι εργαζόμενοι, αποζημίωση απόλυσης, βιβλιάριο εργασίας, Βιβλιάριο υγείας, επιθεώρηση εργασίας, Μήνυση, Νυχτερινή εργασία, Νυχτοφύλακες, οχτάωρο, παραβίαση όρων ΣΣΕ, ποινικές κυρώσεις, πρόσληψη, Σάββατο, ΣΕΠΕ, στράτευση, Συλλογικές συμβάσεις, Συνταξιοδότηση, Υπάλληλοι, Υπερωρία, υπερωρία ανηλίκων, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2000
Αριθμός Νόμου Ν. 2874
Τίτλος Ν.2874/2000 Προώθηση της απασχόλησης
Λέξεις Κλειδιά Άδεια μητρότητας, αμοιβή υπερωρίας, αναγνώριση προϋπηρεσίας, ανεργία, αποδοχές, Αργία, Ασφαλιστικές εισφορές, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, Δημόσιο, διαδοχική ασφάλιση, διάρκεια απασχόλησης, διευθέτηση χρόνου εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, εθνικό κέντρο πιστοποίησης δομών, Εθνικό Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΞΥΠΠ, επίδομα, επιδότηση ανέργων, επικουρική ασφάλιση, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επιχειρησιακές συμβάσεις, επιχειρησιακό σωματείο, εποχιακή απασχόληση, θάνατος εργαζομένου, Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας, ΙΚΑ, καθυστέρηση καταβολής εισφορών, Κανονισμός εργασίας, καταβολή εισφορών, καταστάσεις προσωπικού, κλαδικό σωματείο, Κυρώσεις, ΛΑΕΚ, λοχεία, μακροχρόνια άνεργοι, μερική απασχόληση, Οικονομική ενίσχυση, Ομαδικές απολύσεις, πλήρης απασχόληση, προσαύξηση αμοιβής, προώθηση απασχόλησης, ΣΕΠΕ, συγχώνευση, Συμβουλίο Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύνταξη, Συνταξιοδότηση, τέκνα, Υπερεργασία, υπερωρίες, Υπουργείο Εργασίας, υποχρεώσεις εργοδότη, χρονικά όρια εργασίας, Χρόνος εργασίας, Ωράριο, Ωρομίσθιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1959
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 4020
Τίτλος Ν.Δ. 4020/1959 Χρονικά όρια εργασίας
Λέξεις Κλειδιά αμοιβή εργασίας, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, επαγγελματικές οργανώσεις, Κυριακή, χρονικά όρια εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1990
Αριθμός Νόμου Ν. 1892
Τίτλος Ν.1892/1990 Εκσυγχρονισμός και την ανάπτυξη
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, ανάπαυση, αποδοχές, διευθέτηση χρόνου εργασίας, επιδότηση ανέργων, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ημερομίσθιο, ΙΚΑ, Κυριακή, μερική απασχόληση, μερικώς απασχολουμένοι, μισθός, ομάδες εργασίας, προσωπικό καταστημάτων, σύμβαση εργασίας, ωράριο καταστημάτων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1971
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 1037
Τίτλος Ν.Δ. 1037/1971 Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
Λέξεις Κλειδιά ωράριο καταστημάτων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1988
Αριθμός Νόμου Ν. 1788
Τίτλος Ν.1788/1988 Περί ωραρίου εργασίας καταστημάτων κ.α
Λέξεις Κλειδιά διάρκεια απασχόλησης, εβδομαδιαίο ωράριο, εμπορικά καταστήματα, εξαιρέσιμες ημέρες, επιθεώρηση εργασίας, λειτουργία καταστημάτων, λήξη σύμβασης, Μεταβολή, Νυχτερινή εργασία, Οικονομική ενίσχυση, ποινικές κυρώσεις, Πρόστιμα, πρόστιμο, Υπερωρία, Ωράριο, ωράριο εργασίας παράβαση, ωράριο καταστημάτων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1992
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 327
Τίτλος Π.Δ. 327/1992 - Περί πετρελαϊκής πολιτικής
Λέξεις Κλειδιά λειτουργία καταστημάτων, Τροποποίηση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2005
Αριθμός Νόμου Ν. 3377
Τίτλος Ν.3377/2005 Εξυγίανση εμπορίου και αγοράς
Λέξεις Κλειδιά εμπορικά καταστήματα, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1968
Αριθμός Νόμου Α.Ν. 380
Τίτλος Α.Ν. 380/1968 Υποχρεωτική αργία η πρωτομαγιά
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, Αργία, Κυριακή, μεταθέσεις, πρωτομαγιά
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1922
Αριθμός Νόμου Ν. 2990/1922
Τίτλος Ν. 2990/1922 Κύρωση ΔΣΕ για εβδομαδιαία ανάπαυση
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, εβδομαδιαίο ωράριο, ευνοϊκότερη ρύθμιση, καταγγελία σύμβασης, Προσωπικό ασφαλείας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1966
Αριθμός Νόμου Β.Δ. 748/1966
Τίτλος Β.Δ. 748/1966 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για ανάπαυση
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση, απαγόρευση απασχόλησης, αργία Ευαγγελισμού, Αργίες, αρτοποιεία, γεωργική εργασία, εβδομαδιαίο ωράριο, κομμωτήρια, Κυριακή, μέλη οικογένειας εργοδότη, μισθωτοί εφημερίδων, μισθωτοί θεάτρου, οδηγοί ταξί, πάσχα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1971
Αριθμός Νόμου Β.Δ. 750/1971
Τίτλος Β.Δ. 750/1971 Εμπορικά καταστήματα Κυριακές
Λέξεις Κλειδιά αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση, εβδομαδιαίο ωράριο, Κυριακή
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1977
Αριθμός Νόμου Ν. 549/1977
Τίτλος Ν. 549/1977 Τροποποίηση εργατικής νομοθεσίας
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια μετ' αποδοχών, αμοιβή κατ΄αποκοπή, ανήλικοι εργαζόμενοι, αποδοχές άδειας, Αργία, αύξηση γενικών κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων, διαλείπουσα εργασία, εγκυμοσύνη, Εκ περιτροπής απασχόληση, κατάτμηση χρόνου άδειας, κυμαινόμενες αποδοχές, κύρωση ΕΓΣΣΕ 1976, λύση σχέσης εργασίας, Μητρότητα, Προσωπικό ασφαλείας, συμπληρωματική άδεια, ωράριο καταστημάτων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 152/2003
Τίτλος Π.Δ. 152/2003 Χρόνος εργασίας ναυτικών
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, ανήλικοι εργαζόμενοι, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Έλεγχος, ενημέρωση εργαζομένων, επάνδρωση πλοίου, επιθεώρηση εργασίας, εργασία ανηλίκων, ετήσια άδεια, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, ναυτικοί, ναυτικοί χρόνος εργασίας, Νυχτερινή εργασία, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, υγιεινή και ασφάλεια, υποχρέωση ενημέρωσης, χρόνος εργασίας ναυτικών, Ωράριο, ωράριο ναυτικών
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2001
Αριθμός Νόμου Ν. 2974/2001
Τίτλος Ν. 2974/2001 Ωράριο ναυτικών
Λέξεις Κλειδιά ανάπαυση, ανήλικοι εργαζόμενοι, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Διαβούλευση, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ενημέρωση εργαζομένων, επάνδρωση πλοίου, εργασία ανηλίκων, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, μερική απασχόληση, μισθός, ναυτικοί, Νυχτερινή εργασία, Συλλογικές συμβάσεις, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1983
Αριθμός Νόμου ΑΥΕργ 16182/1983
Τίτλος ΑΥΕργ 16182/1983 Εκτελεστή η απόφαση 25/1983 ΔΔΔΔ
Λέξεις Κλειδιά εβδομαδιαίο ωράριο, Πενθήμερο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1967
Αριθμός Νόμου ΑΥΕργ 3762/1967
Τίτλος ΑΥΕργ 3762/1967 Απασχόληση κατά την Κυριακή
Λέξεις Κλειδιά εβδομαδιαίο ωράριο, Εργασία Κυριακή, καταστάσεις προσωπικού, Κυριακή
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3863
Τίτλος Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Λέξεις Κλειδιά Υπερεργασία, Υπερωρία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου 88
Τίτλος Οδηγία 2003/88/ΕΚ-Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
Λέξεις Κλειδιά άδεια, ανάπαυση, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, διάλειμμα εργασίας, εβδομαδιαία εργασία, εβδομαδιαίο ωράριο, ενημέρωση εργαζομένων, ευνοϊκότερη ρύθμιση, Ιατρικές εξετάσεις, μετακίνηση προσωπικού, Νυχτερινή εργασία, Οργάνωση, Συλλογικές συμβάσεις, υγιεινή και ασφάλεια, Χρόνος, Χρόνος εργασίας, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1997
Αριθμός Νόμου 81
Τίτλος Οδηγία 1997/81/ΕΚ-Μερική απασχόληση
Λέξεις Κλειδιά unice, μερική απασχόληση, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.