Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 1920
Αριθμός Νόμου Β.Δ. 24-7/1920
Τίτλος Β.Δ. της 24-7/1920 Ευθύνη εξ εργατικού ατυχήματος
Λέξεις Κλειδιά Αλλοδαποί, ανικανότητα για εργασία, αποζημίωση απόλυσης, Ατύχημα, ατύχημα βεβαίωση, Δημόσιο, Ένωση, Εργάτης, Εργατικό ατύχημα, θάνατος εργαζομένου, Ιατρός εργασίας, καθυστέρηση καταβολής εισφορών, καταβολή εισφορών, μερική απασχόληση, μισθός, πλήρης, πρόσκαιρες ανάγκες, Υπάλληλος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1954
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 2954
Τίτλος Ν.Δ. 2954/1954-Σώμα Επιθεωρήσεως Εργασίας
Λέξεις Κλειδιά ασθένεια, Ατύχημα, Βοηθοί, επιθεώρηση εργασίας, φοιτητές
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1972
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 1104
Τίτλος Ν.Δ. 1104/1972-Καταρτιζόμενοι ΟΑΕΔ.
Λέξεις Κλειδιά ασθένεια, Ατύχημα, ΟΑΕΔ
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.