Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 1981
Αριθμός Νόμου ΥΑ 19040
Τίτλος YA 19040/1941 Χορήγηση επιδομάτων εορτών
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή, αμοιβή κατά μονάδα εργασίας, αμοιβή με ποσοστά, αργία επιχείρησης, ασθένεια, Διαθεσιμότητα, διαιτησία, Εκ περιτροπής εργασία, Επίδομα εορτών, Επιδόματα, Επιδόματα εορτών, εποχιακή απασχόληση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, ημερομίσθιο, Θυρωροί, Κανονισμός εργασίας, κατ΄οίκον εργαζόμενοι, κομμωτήρια, μισθός, μισθωτοί, οικιακό προσωπικό, πάσχα, πλασιέ, Στρατευμένοι, συλλογική σύμβαση, συλλογική σύμβαση εργασίας, σχέση εργασίας ιδ.δικαίου, τακτικές αποδοχές, Φορτοεκφορτωτές, Χριστούγεννα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1968
Αριθμός Νόμου Α.Ν. 435/1968
Τίτλος Α.Ν.435/1968 Ελάχιστος μισθός κατηγοριών μισθωτών
Λέξεις Κλειδιά έλλειψη οργάνωσης εργοδοτών, μισθός
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1946
Αριθμός Νόμου ΑΥΟικΕργ 8900/1946
Τίτλος ΑΥΟικΕργ 8900/1946 Μισθός μη εργάσιμων ημερών
Λέξεις Κλειδιά ημερομίσθιο, μη εργάσιμες ημέρες
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1946
Αριθμός Νόμου ΑΥΟικΕργ 18310/1946
Τίτλος ΑΥΟικΕργ 18310/1946 Οικονομικές ενισχύσεις
Λέξεις Κλειδιά νόμιμες αποδοχές, Νυχτερινή εργασία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1951
Αριθμός Νόμου ΑΥΟικΕργ 58399
Τίτλος ΑΥΟικΕργ 58399/1951
Λέξεις Κλειδιά Κέντρα Διασκέδασης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1946
Αριθμός Νόμου ΑΥΟικΕργ 21091/2990
Τίτλος ΑΥΟικΕργ 21091/2990/1946
Λέξεις Κλειδιά αμοιβή εργασίας, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, Εκτός έδρας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1954
Αριθμός Νόμου ΑΥΕργ 27316
Τίτλος ΑΥΕργ 27316/1954
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3863
Τίτλος Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1963
Αριθμός Νόμου Ν. 4321
Τίτλος Ν. 4321/1963-Ειδικός λογαριασμός χορηγήσεων δώρου
Λέξεις Κλειδιά αποδοχές, Δώρα, επίδομα, Οικοδόμοι, πάσχα, Χριστούγεννα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1959
Αριθμός Νόμου Β.Δ. της 20-23.12
Τίτλος Β.Δ. της 20-23.12.1959- Διανεμητικός Λογαριασμός
Λέξεις Κλειδιά επίδομα, Επιδόματα, θάνατος εργαζομένου, καταβολή εισφορών, μισθωτοί
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2002
Αριθμός Νόμου Ν. 3016/2002
Τίτλος Ν. 3016/2002 Εταιρική διακυβέρνηση
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, επίδομα, εταιρική διακυβέρνηση, μισθός, πρόσληψη και ηλικία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1957
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 3755
Τίτλος Ν.Δ. 3755/1957-Αύξηση αποδοχών μισθωτών
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή, αποδοχές, Κυριακή, μισθωτοί
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1995
Αριθμός Νόμου Ν. 3248
Τίτλος N. 3248/1955 - Κύρωση της υπ'αρ.95 ΔΣΕ
Λέξεις Κλειδιά ευνοϊκότερη ρύθμιση, ημερομίσθιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1945
Αριθμός Νόμου Α.Ν. 690
Τίτλος Α.Ν. 690/1945-Υποχρέωση καταβολής αποδοχών
Λέξεις Κλειδιά αποδοχές, καταβολή εισφορών, Κυρώσεις
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1930
Αριθμός Νόμου Ν. 4694
Τίτλος Ν. 4694/1930-Απαγόρευση εκχωρήσεως ημερομισθίων
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Δημόσιο, ημερομίσθιο, Κατάσχεση μισθού, μισθοί, μισθός, σύνταξη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1953
Αριθμός Νόμου ΑΥΕργ Φ.27019/2/
Τίτλος ΑΥΕργ Φ.27019/2/1953-Επίδομα Νυκτερινής Εργασίας
Λέξεις Κλειδιά επίδομα, Νυχτερινή εργασία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1941
Αριθμός Νόμου ΑΥΟικΕργ 19040
Τίτλος ΑΥΟικΕργ 19040/1981 Επιδόματα εορτών
Λέξεις Κλειδιά αμοιβή με ποσοστά, ανώτατο όριο επιδόματος εορτών, γεωργικοί εργάτες, επίδομα, Επιδόματα, Επιδόματα εορτών, επιδόματα εορτών σε είδος, ευνοϊκότερη ρύθμιση, ημερομίσθιο, κατ' οίκον εργαζόμενοι, κατάργηση ΥΑ Οικ-Εργ 12921/1981, κατάργηση ΥΑ Οικ-Εργ 19430/1980, κομμωτήρια, μισθός, μισθωτοί, πάσχα, φορτοεκφορτωτές λιμένων, φορτοεκφορτωτές ξηράς, Χριστούγεννα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Οδηγία 63
Τίτλος Οδηγία 1999/63/ΕΚ-Χρόνος εργασίας ναυτικών
Λέξεις Κλειδιά ναυτικοί, Χρόνος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1975
Αριθμός Νόμου ΑΥΑπασχ 11400/1710
Τίτλος ΑΥΑπασχ 11400/1710/1975
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Γυναίκες, εβδομαδιαίο ωράριο, εργάσιμες ημέρες, ίση αμοιβή, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2012
Αριθμός Νόμου 4046
Τίτλος Μνημόνιο 2:Δανειακή Σύμβαση,μείωση μισθου-αποδοχών
Λέξεις Κλειδιά αποδοχές, ΔΕΚΟ, διαιτησία, διαπραγματεύσεις, μετενέργεια, μισθοί, μισθός, μνημόνιο, μονιμότητα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1974
Αριθμός Νόμου 356
Τίτλος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Λέξεις Κλειδιά Είσπραξη δημοσίων εσόδων
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.