Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 2005
Αριθμός Νόμου Ν. 3304
Τίτλος Ν.3304/2005 Αρχή της ίσης μεταχείρισης
Λέξεις Κλειδιά άμεση διάκριση, άτομα με ειδικές ανάγκες, γενετήσιος προσανατολισμός, Δημόσιο, Διακρίσεις, διακρίση, έμμεση διάκριση, επιτροπή ίσης μεταχείρισης, θετικές διακρίσεις, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, λειτουργία καταστημάτων, ποινικές κυρώσεις, πρόσβαση στην εργασία, προώθηση απασχόλησης, συμμετοχή εργαζομένων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου Ν. 3454
Τίτλος Ν. 3454/2006 Ενίσχυση της οικογένειας
Λέξεις Κλειδιά άδεια ετήσια, άτομα με ειδικές ανάγκες, εθνικό παρατηρητήριο ατόμων με αναπηρίες, εκπαιδευση, εργατική κατοικία, Ιδιοκτήτες, Μητρότητα, Οικονομική ενίσχυση, παρακράτηση εισφορών, πολύτεκνοι, Υπάλληλος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου Ν. 3488
Τίτλος Ν. 3488/2006 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή, ανώτατο συμβούλιο εργασίας, απαγόρευση διακρίσεων, Γυναίκες, Δημόσιο, Διακρίσεις, εκπαιδευση, έμμεση διάκριση, ενημέρωση εργαζομένων, Επαγγελματική Κατάρτιση, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Ισότητα, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, λήξη σύμβασης, μερική απασχόληση, Ομαδικές απολύσεις, Όροι εργασίας, ποινικές κυρώσεις, προαγωγή, πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, Σεξουαλική παρενόχληση, ΣΕΠΕ, συνδικαλιστική οργάνωση, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Σωματεία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1984
Αριθμός Νόμου Ν. 1483
Τίτλος Ν.1483/1984 Προστασία εργαζομένων με οικογένεια
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια απουσίας, Αμοιβή, Ανατροφή, απεργία, αποζημίωση απόλυσης, Απουσία, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, γονέας, Γονική άδεια, Δημόσιο, διαιτησία, Διακρίσεις, εγκυμοσύνη, Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εκπαιδευση, έμμεση διάκριση, Επιδόματα, επιθεώρηση εργασίας, Επιχείρηση, ετήσια άδεια, ευνοϊκότερη ρύθμιση, καταγγελία σύμβασης, Οικονομική ενίσχυση, πλήρης απασχόληση, πρόστιμο, Προσωπικό ασφαλείας, Συλλογικές συμβάσεις, συνδικαλιστική οργάνωση, σύνταξη, σχέση εντολής, σχέση εργασίας ιδ.δικαίου, τοκετός, χρονικά όρια εργασίας, Χρόνος, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1975
Αριθμός Νόμου Ν. 46
Τίτλος Ν. 46/1975 Ισότητα αμοιβής-ΔΣΕ 100/1951
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή, Γενικός Διευθυντής, διαιτησία, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ημερομίσθιο, ίση αμοιβή αρρένων θηλέων, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Ισότητα, καταγγελία σύμβασης, κατώτατα όρια αποδοχών, Συλλογικές συμβάσεις, συλλογική σύμβαση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1982
Αριθμός Νόμου Ν. 1302/1982
Τίτλος Ν. 1302/1982 Προστασία της μητρότητας
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Άδεια μητρότητας, ανώτατο συμβούλιο εργασίας, απασχόληση εγκύων, γεωργική εργασία, γνωστοποίηση, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Επιχείρηση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, θηλασμός, Ιατρός εργασίας, Ισότητα, καταγγελία σύμβασης, Μητρότητα, τοκετός
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1997
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 176/1997
Τίτλος Π.Δ. 176/1997 Ασφάλεια και υγεία γυναικών
Λέξεις Κλειδιά άδεια, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Γυναίκες, Έγκυες, Έγκυος, Έλεγχος, ενημέρωση εργαζομένων, επίδομα, επιθεώρηση εργασίας, Ιατρός εργασίας, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, λεχώνες, μετακίνηση προσωπικού, μετρο, µητέρες γαλουχούσες, Μητρότητα, Νυχτερινή εργασία, ποινικές κυρώσεις, υγιεινή και ασφάλεια, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, Χημικοί
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1977
Αριθμός Νόμου Ν. 776/1977
Τίτλος Ν. 776/1977 Κύρωση κανονισμού παροχών μητρότητος
Λέξεις Κλειδιά ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας, εγκυμοσύνη, ΙΚΑ, Κανονισμός, καταβολή εισφορών, λοχεία, Μητρότητα, Οργανισμός
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2002
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 87/2002
Τίτλος Π.Δ.87/2002Ιση μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, Ατύχημα, γάμος, Γυναίκες, Διακρίσεις, έμμεση διάκριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, καταγγελία σύμβασης, σύνταξη, Συνταξιοδότηση, Συστήματα, υπουργείο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1984
Αριθμός Νόμου Ν. 1424/1984
Τίτλος Ν. 1424/1984 Επικύρωση της 111 ΔΣΕ για τη διάκριση
Λέξεις Κλειδιά απαγόρευση διάκρισης, Διακρίσεις, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, εκπαιδευση, εξάλειψη διακρίσεων, θετικές διακρίσεις, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, καταγγελία σύμβασης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1985
Αριθμός Νόμου Ν. 1576/1985
Τίτλος Ν. 1576/1985 Κύρωση ΔΣΕ 156 - Ίση μεταχείριση
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, αρχή ισότητας, Διακρίσεις, Διοικητικό συμβούλιο, εκπαιδευση, Εκτός έδρας, Επαγγελματική Κατάρτιση, Ισότητα, ισότητα δύο φύλων, καταγγελία σύμβασης, Οικονομική ενίσχυση, Προσωπικό ασφαλείας, συνδικαλιστική οργάνωση, φροντίδα παιδιών
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1983
Αριθμός Νόμου Ν. 1342/1983
Τίτλος Ν. 1342/1983 Εξάλειψη διακρίσεων κατά γυναικών
Λέξεις Κλειδιά απαγόρευση διάκρισης, γάμος, Γυναίκες, διαιτησία, Διακρίσεις, εκπαιδευση, εξάλειψη διακρίσεων, ευνοϊκότερη ρύθμιση, θετικές διακρίσεις, Ιατρός εργασίας, ίση αμοιβή, Ισότητα, Κανονισμός, μέλη διοικητικού συμβουλίου, Μητρότητα, Οικογενειακό επίδομα, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1975
Αριθμός Νόμου Οδηγία 75/117/ΕΟΚ
Τίτλος Οδηγία 75/117/ΕΟΚ Αρχή της ισότητας των αμοιβών
Λέξεις Κλειδιά Αμοιβή, αμοιβή εργασίας, απόλυση, γνωστοποίηση, Γυναίκες, Διακρίσεις, ενημέρωση εργαζομένων, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Ισότητα, καταγγελία σύμβασης, σύνταξη, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου οδηγία 2006/54/ΕΚ
Τίτλος Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, ανεργία, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, ασθένεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, Ατύχημα, γνωστοποίηση, Διακρίσεις, δυσμενής, εγκυμοσύνη, έμμεση διάκριση, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, επιθεώρηση εργασίας, ευνοϊκότερη ρύθμιση, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Ισότητα, Κατάρτιση, Κυρώσεις, Μητρότητα, Οργάνωση, Όροι εργασίας, πατρότητα, πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, Σεξουαλική παρενόχληση, σύνταξη, Συνταξιούχοι, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1976
Αριθμός Νόμου Οδηγία 76/207/ΕΟΚ
Τίτλος Οδηγία 76/207/ΕΟΚ Ίση μεταχείριση στην απασχόληση
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, Απουσία, γνωστοποίηση, Γυναίκες, Διακρίσεις, εκπαιδευση, ενημέρωση εργαζομένων, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, καταγγελία σύμβασης, Όροι εργασίας, πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, συνθήκες εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3896
Τίτλος Ν. 3896/2010-Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
Λέξεις Κλειδιά Άδεια μητρότητας, αμοιβή εργασίας, Ανατροφή, απαγόρευση διάκρισης, Γονική άδεια, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, επίδομα, Επίδομα γάμου, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, θετικές διακρίσεις, Ίσες ευκαιρίες, ιση μεταχείριση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, Κατάρτιση, Μητρότητα, Οικονομική ενίσχυση, Όροι εργασίας, πατρότητα, πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, πρόσληψη, Συνταξιοδότηση, Σωματεία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1986
Αριθμός Νόμου 378
Τίτλος Οδηγία 1986/378/ΕΟΚ-Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, Γυναίκες, Διακρίσεις, ιση μεταχείριση, Κανονισμός εργασίας, καταγγελία σύμβασης, Συλλογικές συμβάσεις, σύνταξη, υγιεινή και ασφάλεια
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.