Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 1955
Αριθμός Νόμου Ν. 3198
Τίτλος Ν. 3198/1955 Περι καταγγελίας σύμβασης εργασίας
Λέξεις Κλειδιά άκυρη καταγγελία, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, δεκαπενταετής υπηρεσία, Διαθεσιμότητα, ηλικία συνταξιοδότησης, καταβολή εισφορών, καταγγελία σύμβασης, Μήνυση, πλήρης απασχόληση, σύμβαση εργασίας, σύνταξη, τακτικές αποδοχές, υποχρεώσεις εργοδότη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1920
Αριθμός Νόμου Ν. 2112
Τίτλος Ν.2112/1920 Καταγγελία συμβάσεων εργασίας
Λέξεις Κλειδιά καταγγελία σύμβασης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1997
Αριθμός Νόμου Ν.2556
Τίτλος Ν.2556/1997-Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής
Λέξεις Κλειδιά άδεια ετήσια, αποζημίωση απόλυσης, άτομα με ειδικές ανάγκες, Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, Βιβλίο ημερησίων δελτίων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα, επικουρική ασφάλιση, Ιατρός εργασίας, καταγγελία σύμβασης, Προσωπικό ασφαλείας, Υπερωρία
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1976
Αριθμός Νόμου Ν. 435
Τίτλος Ν. 435/1976-Τροποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων
Λέξεις Κλειδιά Άδειες, ανώτατα χρονικά όρια, απόλυση, Αργίες, διάρκεια ημερησίας εργασίας, κτελ, Κυρώσεις, ΟΑΕΔ, Συγχώνευση επιχειρήσεων, συνδικαλιστική οργάνωση, Συνταξιοδότηση, υπερωρίες, Ωρομίσθιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1967
Αριθμός Νόμου Α.Ν. 173
Τίτλος Α.Ν. 173/1967-Περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κλπ
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση, αποζημίωση απόλυσης, Έναρξη ισχύος, Ομαδικές απολύσεις
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1983
Αριθμός Νόμου Ν.1387
Τίτλος Ν.1387/1983-Έλεγχος Ομαδικών απολύσεων
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση απόλυσης, απόλυση, Διαβούλευση, Έλεγχος, ΟΕΚ, Ομαδικές απολύσεις
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1970
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 618
Τίτλος Ν.Δ. 618/1970-Ανώτατο όριο αποζημίωσης Δημοσίου
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση απόλυσης, αποζημίωση απόλυσης όριο, μισθωτοί δημοσίου, προσωπικό Δημοσίου
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1951
Αριθμός Νόμου Α.Ν. 1846
Τίτλος Α.Ν. 1846/1951-Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, ασθένεια, Ασφαλιστικές κλάσεις, άτομα με ειδικές ανάγκες, Ατύχημα, δημόσιοι υπάλληλοι, Έλεγχος, επίδομα, Επιδόματα, θάνατος εργαζομένου, ΙΚΑ, καθυστέρηση καταβολής εισφορών, Κανονισμός εργασίας, καταβολή εισφορών, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, λήξη σύμβασης, Μεταβολή, Μητρότητα, μισθός, ποινικές κυρώσεις, Προσωπικό ασφαλείας, Συγχώνευση επιχειρήσεων, σύνταξη, Συνταξιοδότηση, υπηρεσιακό συμβούλιο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3842
Τίτλος Ν. 3842/2010 Καταγγελία σύμβασης και τροποποίηση
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση απόλυσης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3863
Τίτλος Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, Ομαδικές απολύσεις
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3863
Τίτλος Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Λέξεις Κλειδιά Δοκιμαστική περίοδος, καταγγελία σύμβασης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1920
Αριθμός Νόμου Β.Δ. της 16/18 Ιουλίου 1920
Τίτλος Β.Δ. της 16/18 Ιουλίου 1920
Λέξεις Κλειδιά καταγγελία σύμβασης, Τεχνίτες, υπηρέτες
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.