Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 2003
Αριθμός Νόμου Ν. 3144
Τίτλος Ν. 3144/2003 Απασχόληση και Κοινωνική Προστασία
Λέξεις Κλειδιά άδεια, άδεια ετήσια, ανεργία, ανήλικοι εργαζόμενοι, Ασφαλιστικές εισφορές, ατομικά δεδομένα εργαζομένων, δημόσιος τομέας, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, Εκπαιδευτικοί, Επαγγελματική Κατάρτιση, επιθεώρηση εργασίας, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, Ιδιωτικά Γραφεία, ΙΚΑ, καταβολή εισφορών, Κυρώσεις, περιοδική δήλωση, πρόστιμο, ΣΕΠΕ, σύμβαση έργου, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1998
Αριθμός Νόμου Ν. 2639
Τίτλος Ν. 2639/1998 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Λέξεις Κλειδιά Άδεια εργασίας, Άδεια μητρότητας, Αλλοδαποί, Αμοιβή, αμοιβή κατά μονάδα εργασίας, ανεργία, αποδοχές, αποζημίωση απόλυσης, Απόσπαση, ασθένεια, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, γονέας, γονική άδεια ανατροφής, Δημόσιο, Διαβούλευση, Διακοπή λειτουργίας, διευθέτηση χρόνου εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, εθνική γενική συλλογική σύμβασης εργασίας, εθνικό παρατηρητήριο απασχόλησης, Εκ περιτροπής απασχόληση, εκπαιδευση, εκπαιδευτικές άδειες, επαγγελματική ασθένεια, Επαγγελματική Κατάρτιση, επίδομα, επίδομα ανεργίας, επιδότηση ανέργων, επιθεώρηση εργασίας, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ευπαθείς ομάδες, Ιδιωτικά Γραφεία, ΙΚΑ, Κανονισμοί Εργασίας, Κανονισμός εργασίας, κατ' οίκον εργαζόμενοι, καταγγελία σύμβασης, Κατάρτιση, κατάρτιση εργαζομένων, κατώτατα όρια αποδοχών, κοινωνικοί εταίροι, Κυρώσεις, ΛΑΕΚ, Μαθητεία, ΟΜΕΔ, ορισμένου χρόνου σύμβαση, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ποινικές κυρώσεις, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρακτική ασκηση, πρόστιμο, Προσωπικό ασφαλείας, ΣΕΠΕ, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, συνθήκες εργασίας, σύνταξη, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τεχνικοί Υγειονομικοί Επιθεωρητές, υγιεινή και ασφάλεια, Υπερεργασία, Υπερωρία, χρονικά όρια εργασίας, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1996
Αριθμός Νόμου Ν. 2403
Τίτλος Ν. 2403/1996-Κύρωση της 154 ΔΣΕ
Λέξεις Κλειδιά συλλογικές διαπραγματεύσεις, Συλλογική διαπραγμάτευση, συλλογική σύμβαση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1968
Αριθμός Νόμου Α.Ν. 435
Τίτλος Α.Ν. 435/1968-Καθορισμός αποδοχών
Λέξεις Κλειδιά αποδοχών διοικητικός καθορισμός
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1972
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 1198
Τίτλος Ν.Δ.1119/1972-Ρύθμιση όρων αμοιβής και εργασίας
Λέξεις Κλειδιά προσωπικό Δημοσίου, συλλογικές διαπραγματεύσεις, σχέση εργασίας ιδ.δικαίου, τμήμα αμοιβής
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Ν. 2738
Τίτλος Ν.2738/1999-Συλλ.διαπραγματεύσεις στη Δημ.Διοίκηση
Λέξεις Κλειδιά Διαπραγμάτευση, καταγγελία σύμβασης, μεσολάβηση, μετάταξη, ΝΠΔΔ, Όροι εργασίας, ΟΤΑ, συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογική σύμβαση, σύμβαση εργασίας, συνθήκες εργασίας, συρροή, υποχρέωση διαπραγμάτευσης
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 91
Τίτλος Π.Δ. 91/2006-Εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εταιρία
Λέξεις Κλειδιά Διαβούλευση, διαπραγματεύσεις, ενημέρωση εργαζομένων, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2006
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 240
Τίτλος Π.Δ.240/2006-Ενημέρωση και διαβούλευση εργαζομένων
Λέξεις Κλειδιά Διαβούλευση, ενημέρωση εργαζομένων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1961
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 4205
Τίτλος Ν.Δ. 4205/1961-Περί κυρώσεως της υπ΄ αριθ. 98 ΔΣΕ
Λέξεις Κλειδιά γνωστοποίηση, καταγγελία σύμβασης, συλλογικές διαπραγματεύσεις
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2000
Αριθμός Νόμου Ν.2874
Τίτλος Ν.2874/2000-Προώθηση της απασχόλησης
Λέξεις Κλειδιά άδεια, Αμοιβή, ανεργία, αποδοχές, Ασφαλιστικές εισφορές, Ατύχημα, διαδοχική ασφάλιση, διευθέτηση χρόνου εργασίας, Ιδιωτικά Γραφεία, ΙΚΑ, καταστάσεις προσωπικού, Μητρότητα, νοσήλεια, ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ, ΟΜΕΔ, Συγχώνευση επιχειρήσεων, σύμβουλοι εργασίας, σύνταξη, τροποποιήσεις, Υπερεργασία, Υπερωρία, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1990
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 198
Τίτλος Π.Δ. 198/1990 - Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.
Λέξεις Κλειδιά Λειτουργία, λειτουργία καταστημάτων, ΟΜΕΔ, τόπος εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1990
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 147
Τίτλος Π.Δ. 147/1990-Αριθμός Μεσολαβητών - Διαιτητών
Λέξεις Κλειδιά διαιτησία, μεσολάβηση, ΟΜΕΔ, σχέση εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1991
Αριθμός Νόμου ΑΥΕ 94227
Τίτλος ΑΥΕ 94227/1991-Κανονισμός Λειτουργίας Ο.ΜΕ.Δ.
Λέξεις Κλειδιά Κανονισμός εργασίας, ΟΜΕΔ, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2001
Αριθμός Νόμου ΑΥΕ 12636
Τίτλος ΑΥΕ 12636/2001-Κατάσταση Μεσολαβητών Διαιτητών
Λέξεις Κλειδιά αμοιβή εργασίας, αξιολόγηση, διαιτησία, μεσολάβηση, Πειθαρχικά, πρόσληψη, προσόντα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1995
Αριθμός Νόμου Ν. 2336
Τίτλος Ν.2336/1995-Eποπτευόμενοι οργανισμoί Υπ. Εργασίας
Λέξεις Κλειδιά αποζημίωση απόλυσης, επιθεώρηση εργασίας, εποχιακή απασχόληση, Κυρώσεις, Ξενοδοχεία, ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, Προσωπικό ασφαλείας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3871
Τίτλος Ν. 3871/2010-Διαιτητικές αποφάσεις-όρια αυξήσεων
Λέξεις Κλειδιά διαιτησία, συλλογικές διαπραγματεύσεις
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν. 3863
Τίτλος Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Λέξεις Κλειδιά διαιτησία, μεσολάβηση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2010
Αριθμός Νόμου Ν.3899
Τίτλος Ν.3899/2010-Πρόγραμμα στήριξης ελλην. οικονομίας
Λέξεις Κλειδιά αποδοχές δημόσιου τομές, Δανεισμός εργαζομένων, Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών, διαιτησία, Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση, συλλογικές διαφορές
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1990
Αριθμός Νόμου Ν. 1876
Τίτλος Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
Λέξεις Κλειδιά αγωγή, Αμοιβή, αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης, διαιτησία, διαπραγματεύσεις, Διαπραγμάτευση, Έλεγχος, Έφεση, Κανονισμός εργασίας, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, μεσολάβηση, μετακίνηση προσωπικού, μετάταξη, ΝΠΔΔ, ΟΜΕΔ, ΟΤΑ, ποινικές κυρώσεις, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, προσληψεις, Προσωπικό ασφαλείας, συμφιλίωση, συρροή, Χρόνος
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1997
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 40
Τίτλος Π.Δ. 40/1997-Ενημέρωση και διαβούλευση εργαζομένων
Λέξεις Κλειδιά άδεια, αντιπρόσωποι εργαζομένων, Διαβούλευση, Διαπραγμάτευση, ενημέρωση εργαζομένων, επικουρική ασφάλιση, Επιχείρηση, ευρωπαικο συμβουλιο εργαζομένων, Κυρώσεις, λήξη σύμβασης, όμιλος επιχειρήσεων, πρόστιμο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1983
Αριθμός Νόμου Ν. 1365/1983
Τίτλος Ν. 1365/1983 Κοινωνικοποιήση επιχειρήσεων δημοσίου
Λέξεις Κλειδιά Κανονισμός εργασίας, λειτουργία καταστημάτων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2011
Αριθμός Νόμου Ν. 4024
Τίτλος Ν. 4024/2011-Συντάξεις Δημοσίου,ενιαίο μισθολόγιο
Λέξεις Κλειδιά ένωση προσώπων, επιχειρησιακές συμβάσεις, ευνοϊκότερη ρύθμιση, συρροή
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.