Εργατικοί Νόμοι

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.
Έτος Νόμου 1999
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 160
Τίτλος Π.Δ.160/1999 Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας
Λέξεις Κλειδιά Αλλοδαποί, Αμοιβή, ανεργία, αποδοχές, λειτουργία καταστημάτων, μεσολάβηση, πιστοποίηση, Προσωπικό ασφαλείας, ΣΕΠΕ, σύμβουλοι εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2002
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 178
Τίτλος Π.Δ. 178/2002 Μεταβίβαση επιχείρισης Οδ. 98/50 ΕΚ
Λέξεις Κλειδιά απόλυση, αφερεγγυότητα, Διαβούλευση, επιθεώρηση εργασίας, Επιχείρηση, ευνοϊκότερη ρύθμιση, καταγγελία σύμβασης, Κυρώσεις, Μεταβίβαση επιχειρήσεων, Μεταβίβαση επιχείρησης, μεταβολή όρων, Ομαδική ασφάλιση, παροχές, πρόστιμο, Συγχώνευση επιχειρήσεων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2000
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 219
Τίτλος Π.Δ. 219/2000 Απόσπαση εργαζομένων Ελλάδα
Λέξεις Κλειδιά Απόσπαση, διεθνική παροχή υπηρεσιών, Επιχείρηση, όμιλος επιχειρήσεων, Όροι εργασίας, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ποινικές κυρώσεις, προσωρινή εργασία, ΣΕΠΕ
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2005
Αριθμός Νόμου Ν. 3385
Τίτλος N. 3385/2005 Προώθηση της απασχόλησης
Λέξεις Κλειδιά αλλαγή νομικής εκπροσώπισης, αποζημίωση απόλυσης, Ασφαλιστικές εισφορές, άτομα με ειδικές ανάγκες, Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, Διαβούλευση, διευθέτηση χρόνου εργασίας, επιδότηση ανέργων, επιθεώρηση εργασίας, επικουρική ασφάλιση, θάνατος εργαζομένου, ΙΚΑ, καθυστέρηση καταβολής εισφορών, Κυρώσεις, όμιλος επιχειρήσεων, περίοδος αυξημένης απασχόλησης, προσληψεις, προώθηση απασχόλησης, συμψηφισμός, συνδικαλιστική οργάνωση, σύνταξη, Συνταξιοδότηση, Συνταξιούχοι, τέκνα, Υπερεργασία, Υπερωρία, Ωράριο
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1953
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 2656
Τίτλος Ν.Δ. 2656/1953 Οργάνωση της αγοράς εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά ανεργία, αποζημίωση απόλυσης, βιβλιάριο εργασίας, εκπαιδευση, Έλεγχος, ΙΚΑ, καταγγελία σύμβασης, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, μισθωτοί, Οργάνωση, πρόσληψη, Υπουργείο Εργασίας
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2008
Αριθμός Νόμου Ν. 3655/2008
Τίτλος Ν. 3655/2008 Μεταρρύθμιση Κοινωνικής Ασφάλισης
Λέξεις Κλειδιά Ασφαλιστικές εισφορές, άτομα με ειδικές ανάγκες, επικουρική ασφάλιση, θάνατος εργαζομένου, ΙΚΑ, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ξενοδοχοϋπάλληλοι, πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων, προπονητές, Προσωπικό ασφαλείας, Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1995
Αριθμός Νόμου Ν. 2328/1995
Τίτλος Ν. 2328/1995 Νομικό καθεστώς ιδιωτικής τηλεόρασης
Λέξεις Κλειδιά λειτουργία καταστημάτων, συλλογική σύμβαση
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1994
Αριθμός Νόμου Ν. 2218/1994
Τίτλος Ν. 2218/1994 Προσωπικό νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
Λέξεις Κλειδιά αποδοχές, μισθός, σχέση εργασίας ιδ.δικαίου
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1989
Αριθμός Νόμου Ν. 1866/1989
Τίτλος Ν. 1866/1989 Ίδρυση ΕΣΡ
Λέξεις Κλειδιά άδεια, υποχρεώσεις εργοδότη
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1957
Αριθμός Νόμου Ν.Δ. 3789/1957
Τίτλος Ν.Δ. 3789/1957 Κανονισμοί εργασίας
Λέξεις Κλειδιά Δημόσιο, Κανονισμοί Εργασίας, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Πειθαρχικά, ποινικές κυρώσεις, Πρόστιμα
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 1989
Αριθμός Νόμου Π.Δ. 369/1989
Τίτλος Π.Δ. 369/1989 Επιτροπές Εργασίας Νομαρχιών
Λέξεις Κλειδιά Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2011
Αριθμός Νόμου Ν. 3911/2011
Τίτλος Ν. 3911/2011 Πιστοποίηση των μηχανοδηγών
Λέξεις Κλειδιά
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2014
Αριθμός Νόμου 4303
Τίτλος Κύρωση ΠΝΠ.σχ.με Γεν.Γραμματέα Δημ.Εσόδων κλπ
Λέξεις Κλειδιά διαιτησία, διαιτητής, μεσολάβηση, ΟΜΕΔ
 στη Βιβλιοθήκη μου
Έτος Νόμου 2015
Αριθμός Νόμου 4336
Τίτλος ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3:ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Λέξεις Κλειδιά όρια ηλικίας, όριο ηλικίας, Συνταξιοδότηση
 στη Βιβλιοθήκη μου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.