Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 -

Στο ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α') μετά το άρθρο 30, προστίθεται άρθρο 30α.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.