Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - (Σκοπός)

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η κατάργηση ισχυουσών νομοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων, που περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, με παράλληλη ρύθμιση
θεμάτων αναγκαίως συνεχομένων με τις καταργήσεις αυτές.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.