Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.3377/2005 Εξυγίανση εμπορίου και αγοράς

Άρθρα Νόμου

Μόνο - Αρχές και Κανόνες για την εξυγ...

Μόνο - Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η έναρξη της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων,
κατά το άρθρο 12 του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται πριν από την 05.00' ώρα, μετά την
οποία είναι ελεύθερη.
Σημείωση: Ειδικότερα για το ωράριο λειτουργίας στα πρατήρια υγρών καυσίμων ισχύει η ΥΑ
7148/2005 (ΦΕΚ Β' 539/21/4/2005) κατά την οποία '' Η διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας τους κατά την
θερινή περίοδο (1η Μαΐου έως και 30 Σεπτεμβρίου) ορίζεται σε δεκαέξι και ήμισυ (161/2) ώρες, ήτοι από 6.00 π.μ. έως και
10.30 μ.μ.. Η διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας τους κατά την χειμερινή περίοδο (1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου)
ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ώρες, ήτοι από 6.00 π.μ. έως και 9.00 μ.μ''.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.