Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Λειτουργία επιχειρήσεων την τελευταία και προτελευταία Κυριακή του έτους

Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και των παντός είδους καταστημάτων, κατά το
κεκανονισμένον ωράριον λειτουργίας τούτων: α) κατά την Κυριακήν την συμπίπτουσαν εις το μεταξύ
της 18ης μέχρι και της 24ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους διάστημα, και
β) κατά την τελευταίαν Κυριακήν εκάστου έτους εφ' όσον αύτη συμπίπτει με την 31ην Δεκεβρίου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.