Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 74 - Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχ...

Άρθρο 74 - Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων

10. Οι παράγραφοι 1, 3 και 5 του άρθρου 1 του ν. 3385/ 2005 (ΦΕΚ 210 Α') αντικαθίστανται.

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α'), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 264/1973 (ΦΕΚ 324 Α'), αντικαθίσταται.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.