Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Προϋποθέσεις χρησιμοποιήσεως υπογείων

Εις υπόγεια διαμερίσματα, των οποίων η οροφή δεν είναι κατά 1 1/2 τουλάχιστον μέτρον υψηλοτέρα του επιπέδου της οδού, απαγορεύεται η εγκατάστασις οιασδήποτε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.