Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

N. 2224/1994-Ρύθμιση θεμάτων εργασίας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 50 - Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών -...

Άρθρο 50 - Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών - άδεια σπουδών - εργαζόμενοι μαθητές

1. Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 21ης Μαρτίου 1994 με αριθμό καταθέσεως στο Υπουργείο Εργασίας 24/23.3.1994 που έχουν ως εξής:

"Αρθρο 4

Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών

Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 περ. α' του άρθρου 3 του β.δ.

16/18.7.1920 στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας

εργατοτεχνιτών βελτιώνονται πέραν των ρυθμίσεων του άρθρου 7 της από 10.3.1989 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και καθορίζονται ως εξής: α) με τη συμπλήρωση 15 ετών, 78 ημερομίσθια και β) με τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας, 91 ημερομίσθια.

Αρθρο 5

Αδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις

Αυξάνεται σε 20 ημέρες η άδεια της παρ. 1 άρθρο 2 του ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

Αρθρο 6

Αμοιβή εργαζομένων μαθητών

Εργαζόμενοι, που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα".

2. Η άδεια της συμμετοχής στις εξετάσεις είναι αμειβόμενη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.