Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 (παρ. 3-4) - Γενικές υποχρεώσεις της εταιρείας

Η χορήγηση των αδειών που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και στους περαιτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν από τον τύπο και τη σύμβαση παραχωρήσεως.

1. Το περιεχόμενο των ειδήσεων καθώς και οποιασδήποτε άλλης εκπομπής πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ειδικότερες επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος. Οι προϋποθέσεις αυτές αποτελούν θεμελιώδη όρο της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού.

2. Ως προς το περιεχόμενο της εκπομπής του αντίστοιχου ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού η εταιρεία υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις με την ΕΡΤ-Α.Ε.

Στις ίδιες υποχρεώσεις της ΕΡΤ-Α.Ε. υπόκειται η εταιρεία και ως προς τη μετάδοση και το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ο διαφημιστικός χρόνος και ο χρόνος ανά ώρα προγράμματος ειδικά θα καθορισθεί κατά κατηγορίες με τον τύπο και τη σύμβαση παραχωρήσεως. Σε περίπτωση που το ύψος του διαφημιστικού χρόνου καθοριστεί με τη σύμβαση σε ποσοστό διαφορετικό του ισχύοντος για την ΕΡΤ - Α.Ε., το ποσοστό αυτό της συμβάσεως ισχύει αυτομάτως και γι' αυτήν.

3. Η σύμβαση πρέπει να περιέχει την υποχρέωση για σύναψη συλλογικής συμβάσεως εργασίας μεταξύ νομίμως εξουσιοδοτημένων επαγγελματικών οργανώσεων συντακτών ημερησίων εφημερίδων, επαγγελματικών οργανώσεων εργαζομένων στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, ως επίσης και των επιχειρήσεων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οι οποίες θεωρούνται ικανές για το σκοπό αυτόν.

Μέχρι της υπογραφής της κατά τα ανωτέρω συλλογικής συμβάσεως εργαίας για τους δημοσιογράφους - συντάκτες των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ισχύει η συλλογική σύμβαση εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών της ΕΡΤ - Α.Ε.

4. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή του νέου τηλεοπτικού σταθμού σε ορισμένη υποχρέωση, ισχύει κατ' αρχήν αντίστοιχα ό,τι προβλέπεται για την ΕΡΤ - Α.Ε.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.