Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Προστασία αποδοχών των εργαζομένων

Κυρούται η υπ' αριθ. 95 Διεθνής Σύμβασις "περί προστασίας του ημερομισθίου" ψηφισθείσα εν Γενεύη τω 1949 υπό της Διεθνούς Συνδιασκέψεως εργασίας κατά την 32αν σύνοδον αυτής, έχουσα ούτω, εν ελληνική μεταφράσει και γαλλικώ πρωτοτύπω
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.