Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Σκοπός

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην υλοποίηση της συμφωνίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν μεταξύ τους, στις 30 Σεπτεμβρίου 1998, οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (ECSA και FST), όπως αυτή περιέχεται στο παράρτημα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.