Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 2026/1992 Θέματα προσωπικού δημόσιας διοίκησης

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 13 (παρ.1-3) - Θέματα ατόμων με ειδικές ανάγ...

Άρθρο 13 (παρ.1-3) - Θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες.

1. (Κατάργηση του άρθρου 66 του ν. 1943/1991). Πράξεις κατάταξης σε οργανικές θέσεις δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 66, προ της κατάργησής του, είναι ισχυρές.

2. Για την υπαγωγή αναπήρων ατόμων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1648/1986, ορίζεται κατώτατο ποσοστό αναπηρίας 40%.

3. Για τα άτομα της προηγούμενης παραγράφου που πάσχουν από ψυχικό ή πνευματικό νόσημα ή βλάβη, η καταλληλότητα διορισμού ή πρόσληψης σε συγκεκριμένη θέση πρέπει να προκύπτει από αιτιολογημένη βεβαίωση διευθυντή κλινικής αντίστοιχης ειδικότητας πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

4. Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.

1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α').

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.