Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1545/1985 Προστασία από την ανεργία

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις ...

Άρθρο 2 - Επιδότηση νεοεισερχομένων στ...

Άρθρο 3 - Τακτική επιδότηση ανεργίας ...

Άρθρο 4 - Προϋποθέσεις επιδότησης ...

Άρθρο 5 - Προϋποθέσεις πρώτης επιδότησ...

Άρθρο 6 - Διάρκεια επιδότησης ...

Άρθρο 7 - Προϋποθέσεις επιδότησης, ύψος...

Άρθρο 8 - Επιδότηση για τη δημιουργία κ...

Άρθρο 9 - Οικονομική ενίσχυση ειδικών κ...

Άρθρο 10 - Επιδόματα σε μαθητές εκπαιδευ...

Άρθρο 11 - Διάθεση προϊόντων ειδικών εκπ...

Άρθρο 12 - Αποζημίωση εκπαιδευτικού προ...

Άρθρο 13 - Σύσταση θέσεων προσωπικού στο...

Άρθρο 14 - Ατέλειες υπέρ του ΟΑΕΔ ...

Άρθρο 15 - Τελικές - μεταβατικές διατάξε...

Άρθρο 16 - Καταργούμενες διατάξεις ...

Άρθρο 17 - Προϋποθέσεις μονιμοποίησης π...

Άρθρο 18 - Επαγγελματική ταυτότητα εργα...

Άρθρο 19 - Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 1542...

Άρθρο 20 - Αντικατάσταση του άρθρου 11 το...

Άρθρο 21 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 22 - Πρόσληψη τυφλών στα τηλεφωνικ...

Άρθρο 23 - Προσθήκη διατάξεως στο άρ. 24 τ...

Άρθρο 24 - Τροποποίηση στο άρθρο 24 του Ν. ...

Άρθρο 25 - Επιτροπές Προστασίας Συνδικα...

Άρθρο 26 - Αποζημιώσεις απολυομένων λιμ...

Άρθρο 27 - Αύξηση οργανικών θέσεων εισαγ...

Άρθρο 28 - Μετάταξη εμμίσθων παρέδρων...

Άρθρο 29 - Αύξηση θέσεων δικαστικών υπαλ...

Άρθρο 30 - Ερμηνευτική διάταξη...

Άρθρο 31 - Προνομιακή κατάταξη των εργασ...

Άρθρο 32 - Εργατικές διαφορές, Δικάσιμη, ...

Άρθρο 33 - Έκταση εφαρμογής της 95015/2045/84 Υ...

Άρθρο 34 - Αντικατάσταση άρθρων του Ν. 765/...

Άρθρο 35 - Αντικατάσταση παραγράφου στο ...

Άρθρο 36 - Διάταξη περιορισμένης χρονικ...

Άρθρο 37 - Ξεναγοί - Σχέσεις εξαρτημένης ...

Άρθρο 38 - Έκταση εφαρμογής άρ. του Ν. 1400/8...

Άρθρο 39 - Αντικατάσταση εδαφίου στο άρθ...

Άρθρο 40 - Έναρξη ισχύος ...

Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανατίθεται η εφαρμογή και λειτουργία εθνικού συστήματος προστασίας από την ανεργία (ΕΣΠΑ) με σκοπό την προστασία των εργαζομένων από τις συνέπειες που δημιουργεί η ανεργία και την απότιση κρατικού χρέους σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.