Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 2190/2001

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...

Άρθρο 1 - Ορισμοί ...

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩ...

Άρθρο 8 - Χορήγηση και ανανέωση άδει...

Άρθρο 18 - Επαγγελματική δραστηριότη...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩ...

Άρθρο 19 - Χορήγηση άδειας εργασίας ...

Άρθρο 20 - Θεώρηση εισόδου ...

Άρθρο 21 - Χορήγηση άδειας παραμονής ...

Άρθρο 22 - Διάρκεια και ανανέωση άδει...

Άρθρο 23 - Άδεια παροχής υπηρεσιών ή έ...

Άρθρο 24 - Εποχιακή εργασία αλλοδαπών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ...

Άρθρο 25 - Θεώρηση εισόδου ...

Άρθρο 26 - Χορήγηση άδειας παραμονής ...

Άρθρο 27 - Διάρκεια και ανανέωση της ά...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩ...

Άρθρο 28 - Θεώρηση εισόδου ...

Άρθρο 29 - Χορήγηση άδειας παραμονής ...

Άρθρο 30 - Διάρκεια και ανανέωση της ά...

Άρθρο 31 - Ασκηση επαγγελματικής δρασ...

Άρθρο 32 - Αυτοτελής άδεια παραμονής ...

Άρθρο 33 - Άδεια παραμονής αλλοδαπού, ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩ...

Άρθρο 34 - Είσοδος και παραμονή αλλοδ...

Άρθρο 35 - Είσοδος και παραμονή μελών ...

Άρθρο 36 - Είσοδος και παραμονή αλλοδ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΛ...

Άρθρο 39 - Ασφάλιση αλλοδαπών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙ...

Άρθρο 51 παρ. 1 - Υποχρεώσεις υπηρεσιών και ...

Άρθρο 53 - Υποχρεώσεις εργοδοτών αλλο...

Άρθρο 55 - Υποχρεώσεις μεταφορέων - κυ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ' - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 65 - Εκκρεμείς αιτήσεις για θεώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού:

α. Αλλοδαπός είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που δεν έχει ιθαγένεια.

β. Πρόσφυγες είναι οι αλλοδαποί που πληρούν τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 περί του νομικού καθεστώτος των προσφύγων και του συναφούς Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.