Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Aρθρο 1 - Επέκταση εφαρμογής Ν.1568/85 στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ

Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.